Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας
Τι Πιστεύω

Γεωργία Μπατσαρά Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας

Πρώτα στον πολίτη, τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του

– Στην απόλυτη διαφάνεια παντού.

– Στη χρηστή διοίκηση, βασισμένη στις αρχές δικαίου

– Στη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

– Στο σεβασμό στο δημόσιο διάλογο, τις διαφορετικές γνώμες και απόψεις τις οποίες αξιοποιούμε δημιουργικά

– Αντιμετωπίζουμε με πνεύμα δικαίου όλους τους πολίτες και με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικότητές τους.

– Στηρίζουμε και επιβραβεύουμε τον εθελοντισμό.

– Την αλληλεγγύη.

– Την κοινωνική προσφορά.

– Στην ποιοτική υγεία για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, μέσα από τις δημόσιες και τις κοινωνικές δομές, όπως κοινωνικό ιατρείο, φαρμακείο, βοήθεια στο σπίτι.

– Στη διαδημοτική συνεργασία των δημόσιων δομών υγείας.

– Στην παιδεία για όλους, με ένταξη της πόλης μας στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πόλεις που μαθαίνουν».

– Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα , τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και τις εξαγωγές, που αποτελούν σταθερή βάση ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου μας , προσφοράς θέσεων εργασίας ,προόδου και ευημερίας.

– Σεβόμαστε το περιβάλλον και ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

– Ενισχύουμε και στηρίζουμε όλες τις μορφές τουρισμού ( αναψυχής-συνεδριακό, θρησκευτικό) ως δυναμικό μοχλό ανάπτυξης και τον τρίτο πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας.

– Προβάλλουμε τον πολιτισμό μας που αποτελεί τη βασική συνιστώσα προσέλκυσης τουρισμού.

Στην ανάπτυξη συνεργασιών με Περιφέρεια , Ι.Μ.Β.Κ.Ν. , Εφορεία Αρχαιοτήτων, συλλόγους, φορείς, σωματεία, κοινωνικές δομές, άλλους δήμους εσωτερικού και εξωτερικού.

Με γνώμονα αυτές τις αξίες και αρχές θέτουμε τους βασικούς άξονες του προγράμματός μας , το οποίο αναπτύσσεται χρονικά σε τρία στάδια.

– Άμεσο

– Βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο

– Μακροπρόθεσμο

 

Γεωργία Μπατσαρά