Οι Προγραμματικοί μας Άξονες για το Δήμο Βέροιας 
Δήμος Βέροιας
Οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας για το Δήμο Βέροιας περιλαμβάνουν:

– Την οριζόντια δημοκρατική παρέμβαση στις δημοτικές υπηρεσίες, με στόχο τη γνωριμία μας, την ενημέρωσή μας, για δημιουργική και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με πλήρη σεβασμό στις δυνατότητες και την προσωπικότητα των εργαζόμενων, των άμεσων συνεργατών του δήμου, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Δήμος Βέροιας

– Εκπόνηση σύγχρονου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακή μονάδα της χώρας.

– Ενημέρωση για τα οικονομικά του δήμου

– Αξιολόγηση υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών. Δήμος Βέροιας

– Εσωτερική αξιολόγηση, αναδιάρθρωση δομών, αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και βάσει των μελετών, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου και σκοπό τις αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

– Χρησιμοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε να γίνει η Βέροια «έξυπνη πόλη».

– Ανάπτυξη δικτύου Wifi σε ολόκληρη την πόλη και σ’ ολόκληρο το δήμο.

– Προτυποποίηση και πιστοποίηση όλων των συστημάτων του δήμου με χρήση σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων.

– R&D (Research and Development, Έρευνα και Ανάπτυξη). Λειτουργία τμήματος στο δήμο , που θα ασχολείται αποκλειστικά με ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης (ευρωπαϊκά και μη), σε συνεργασία με επιστήμονες και πανεπιστημιακά τμήματα, για τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς εργασίας (π.χ. εφαρμογή σε αγροτοδιατροφικό τομέα, ανάπτυξης επιχειρήσεων κλπ).

– Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής του πολίτη για άμεσες παρεμβάσεις και δημιουργία στα πρότυπα ΚΕΠ με ηλεκτρονικές παρεμβάσεις.

– Ενεργοποίηση και απελευθέρωση, στο μέγιστο δυνατό των υγιών, δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων των κοινωνικών, επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων συλλόγων, σωματείων και φορέων του δήμου, στηρίζοντας τις δράσεις τους και ενισχύοντας την ύπαρξή τους στις τοπικές κοινωνίες.

– Ανάλυση δεδομένων πληθυσμού και

– Στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μέσα από την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών δομών και την ανάπτυξη νέων βραχυπρόθεσμα.

– Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε πόλη και χωριά, ώστε αυτοί να απολαμβάνουν τη βέλτιστη ποιότητα ζωής μέσα σ’ ένα πολιτισμένο περιβάλλον.

– Προώθηση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, με παραχώρηση στις κοινότητες εφοδίων και εργαλείων που θα τις επιτρέψουν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδιαίτερες δυνατότητες.

– Καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας σε όλα τα χωριά.

– Φροντίδα για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς (κτιριακές φθορές, θέρμανση) συνεχής συντήρηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου.

– Συνεχής συντήρηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών.

– Συντήρηση-καθαριότητα των κοιμητηρίων και σχεδιασμός επέκτασης και λειτουργία νέων μακροπρόθεσμα.

– Συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για θέματα ασφάλειας των πολιτών.

– Συνεργασία με την τροχαία για τη βιώσιμη κινητικότητα.

– Συμμετοχή του δήμου σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας , του πολιτισμού και των προϊόντων μας.

– Στήριξη και ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και διεκδίκηση πανελλήνιων, πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων.

– Αδελφοποιήσεις του δήμου με άλλους δήμους εσωτερικού και εξωτερικού.

– Ανάπτυξη πολιτικών για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Βραχυπρόθεσμα – Μεσοπρόθεσμα Δήμος Βέροιας

Στοχεύουμε στην:

– Εξοικονόμηση και αύξηση πόρων πέρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τον τακτικό προϋπολογισμό και δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης με αξιοποίηση:

– 1ον. Της ακίνητης περιουσίας του δήμου και

– 2ον. Όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, με μια νέα λογική, στηρίζοντας ενεργά και αποφασιστικά, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] και αξιοποιώντας διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης όπως ευρωπαϊκά προγράμματα ή χρηματοπιστωτικούς διεθνείς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση με αυξημένο ενδιαφέρον.

– Φυσικό αέριο στη Βέροια …νομίζω ότι η πόλη το δικαιούται και μάλιστα άμεσα.

– Συνεργασία στο βαθμό που μπορεί να εμπλακεί ο δήμος στην προώθηση και υλοποίηση του τεράστιου και μεγαλόπνοου έργου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και της Περιφέρειας «στα βήματα του Παύλου»

– Αξιοποίηση της ένταξης της πόλης στα δίκτυα «πόλεις με ποτάμια», «πόλεις με λίμνες»

– Διεκδίκηση απόκτησης του παλαιού δικαστικού Μεγάρου.

– Παραχώρηση για χρήση δημοτικών κτιρίων, και γενικά δημοτικής περιουσίας όπου υπάρχει δυνατότητα σε πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς ώστε αυτά να αξιοποιούνται δημιουργικά και αποτελεσματικά.

– Λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.

– Αξιοποίηση επιτέλους της «Αμάλθειας», στο βαθμό που εμπλέκεται ο δήμος .σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους.

Τέλος Μακροπρόθεσμο πρόγραμμά μας είναι

– Αποπεράτωση των ημιτελών έργων στο μέτρο του δυνατού

– Σχεδιασμός και θεμελίωση νέων έργων Δήμος Βέροιας

– Δημιουργία χώρων αναψυχής για όλους τους πολίτες.

– Αξιοποίηση των χώρων των στρατοπέδων που δε φιλοξενούν πρόσφυγες.

– Αξιοποίηση της κοίτης του Τριποτάμου σ’ όλο της το μήκος και του φράγματος του Αλιάκμονα.

– Ανάδειξη του μνημείου που βρίσκεται στο φράγμα εις μνήμην του εθνάρχη Καραμανλή καθώς και του τάφου που υπάρχει εκεί.

– Συντήρηση , αναπαλαίωση και ανάδειξη των διατηρητέων στις συνοικίες της Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας.

– Κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στις κοινότητες του δήμου μας που δεν υπάρχουν.

– Συνεργασία με την Π.Κ.Μ για την κατασκευή σύγχρονου οδικού δικτύου που θα συνδέει τη Βέροια με τη Βεργίνα

Τελευταίο είναι το μείζον πρόβλημα της πόλης μας, τα αδέσποτα.

Στόχος μας είναι:

Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς, με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία βέβαια πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία με προτάσεις – τροπολογίες όπου κρίνουμε απαραίτητο ώστε να πάψουν τα αδέσποτα να είναι το μεγάλο πρόβλημα της πόλης. Το πρόβλημα αυτό δε λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη . Απαιτεί ευαισθησία και σωστό σχεδιασμό. Έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς οργανισμούς και οφείλουμε να σεβαστούμε τις συνθήκες ευζωίας τους. Πάνω από όλα όμως απαιτείται φιλοζωϊκή παιδεία και κουλτούρα. Τα ζώα συντροφιάς δεν είναι παιχνίδια που τα προσφέρουμε ως δωράκι στα παιδιά μας ή και στον εαυτό μας και όταν τα βαρεθούμε τα πετάμε έξω από το σπίτι μας, ως ανεπιθύμητα.

Γεωργία Μπατσαρά